Infolinks In Text Ads

Pengertian Difteri

Difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, pertusis merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman Hemophilus pertusis. Sedangkan tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh clostridium tetani

0 comments:

Posting Komentar